די לכיבוש!

תחשבו על זה, באמת. אולי מספיק עם זה כבר? כדי לכיבושמה זמן כבר אפשר להמשיך עם האיוולת הזו? אני חושב שהגיע זמן שכולנו נתאחד ונצעק ביחד: די לכיבוש! שימו רגע את הדיעות הקדומות ואת כל האג'נדות השונות בצד ותנסו לקרוא את הקטע הבא נקיים ממחשבות. אני לא צודק?
להמשיך לקרוא